Våra enheter

Jordnära bedriver hem för vård och boende, boendestöd i hemmet och utredningar för både unga och vuxna med olika psykosociala problem, missbruk och/eller viss neuropsykiatri.

Jordnära Växa

Östra Ryd, Söderköping, 16 platser, varav 4 i utsluss

 

På Jordnära Växa välkomnas vuxna män och kvinnor över 18 år med beroendeproblematik. Även kriminalitet kan finnas med i klientens bakgrund.

 

Vi arbetar med 12-stegsterapi i grupp och enskilt, med alkohol- och drogterapeut, regelbundna AA/NA-möten, Kriminalitet som livsstil, avslappning/stressreducerande metoder samt MI-samtal med behandlare.

 

På Jordnära Växa välkomnas klienter med eget husdjur (i mån av plats).

 

 

 

Björkvik 26

Östra Ryd, Söderköping, 6 platser

 

På Björkvik 26 välkomnas pojkar och unga män, 15-18 år, med missbruks- och beroendeproblematik, eventuellt utagerande, kriminellt och självdestruktivt beteende.

 

 

 

 

 

Mejeriet 12

Östra Ryd, Söderköping, 4 platser

 

På Mejeriet 12 välkomnas pojkar och unga män, 15-18 år, med missbruks- och beroendeproblematik.

 

Pojkarna eller de unga männen kan ha sekundära problem som behöver utredas, till exempel beteenden som kan härledas till neuropsykiatriska eller psykiatriska problem.

 

 

 

 

Alvvillan

Söderköping, 9 platser

 

Alvvillan välkomnar flickor och unga kvinnor, 15-18 år.

Flickorna eller de unga kvinnorna kan ha vuxit upp med omsorgsbrist i hemmet och/eller ha egna psykosociala- och/eller beteendeproblem

 

 

Smedjan Familj 10

Söderköping

 

Smedjan är ett litet utredningshem med närhet till natur och trädgård.

 

Klargörande av resurser och stödfunktioner, sammanhang och förhållningssätt som Jordnära Omsorg bedömer kommer att behövas för klienten eller klienterna på kort och lång sikt.

 

Utredningen sker i miljöterapeutiskt sammanhang i team med psykolog, auktioriserad socionom, legitimerad psykoterapeut och behandlingspersonal.

 

Utredningarna baseras på – om inget annat avtalas - BBIC (Barns Behov I Centrum) som vilar på tre grundpelare: 

 

  • Barnets behov
  • Föräldrarnas förmåga
  • Familj och miljömässiga faktorer

 

Målgrupp:

Familj, med barn

Utredningstid 10 veckor.

Gunneborg

Nyköping, Bettna, 8 platser

 

På Gunneborg välkomnas pojkar och unga män, 15-18 år, med missbruks- och beroendeproblematik, eventuellt utagerande, kriminellt och självdestruktivt beteende.

 

Avdelningen öppnar under 2018!

 

 

 

 

Kvinnobehandlingen Enebåga

Enebåga kursgård, Malmköping, 9 platser

 

På Kvinnobehandlingen Enebåga tar vi emot kvinnor över 18 år med missbruks- och/eller beroendeproblematik. Det kan också finnas kriminalitet och destruktiva förhållanden med inslag av våld i kvinnans bakgrund.

 

Avdelningen öppnar under 2018!

 

 

 

Arbetskooperativ Enebåga

Enebåga kursgård, Malmköping

 

Ettårig arbetsinriktad missbruksrehabiltitering.

Rehabiliteringen sker genom sysselsättning inom friskvårdssektorn.

 

Genom arbete på Enebågas kursgård hittar man ny gemenskap och identitet.

Enebåga drivs som ett socialt företag med inriktning service, hälsa och boende.

 

Genom att tillsammans driva en kursgård för kvinnor tränas kommunikationsförmågan,

självkänslan får möjlighet att utvecklas.

 

För den som vill finns möjlighet att utbilda sig inom friskvård och hälsa.

 

 

Arbetskooperativet är beläget i Flens Kommun, bara några minuter från Malmköpings centrum.

 

På Enebåga består i missbruksbehandlingen helt enkelt av arbete och man känner sig behövd i ett sammanhang. Genom att kunna försörja sig, lära sig ett yrke och att vara i ett socialt sammanhang utvecklas självkänslan. Trivs man på Enebåga finns möjlighet att stanna kvar för att driva det sociala företaget

 

 

Hos oss lyssnar vi på varje enskild individs åsikter och tillsammans driver vi en kursgård med boende endast för kvinnor på kvinnors villkor. Vi erbjuder kurser och hälsobefrämjande aktiviteter.

 

På Enebåga arbetskooperativ bor man några stycken tillsammans i ett mysigt timrat hus.

 

 

Kooperativet startar 2018-03-01