Lediga tjänster

Jordnära bedriver hem för vård och boende, boendestöd i hemmet och utredningar för både unga och vuxna med olika psykosociala problem, missbruk och/eller viss neuropsykiatri.

 

 

Tjänster Jordnära

 

 

 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

 

Jordnära Omsorg, Björkvik 26, söker behandlare

 

Jordnära Omsorg AB, avdelning Björkvik 26, är ett privatägt HVB för målgruppen pojkar och unga män,15-18 år, med

missbruks- och beroendeproblematik,eventuellt utagerande, kriminellt och självdestruktivt beteende.

Björkvik 26 är beläget några kilometer utanför Östra Ryd i Söderköpings Kommun.

 

 

Dina arbetsuppgifter består av;

 

 • Att som en del av personalgruppen (teamet) stötta, motivera och vägleda klienter.
 • Att tillsammans med teamet skapa och följa ett verksamhetsschema med bl a morgonmöten, behandlingsgrupper och utomhusaktiviteter.
 • Att hålla kontaktpersonsamtal och uppföljningsmöten med klient och nätverk.
 • Att dokumentera i journalsystem och skriva månadsrapporter
 • Att delta på behandlingskonferenser, personalmöten och personalens handledning enligt schema.

 

Personalen ansvarar tillsammans för gemensamma utrymmen gällande städning, tvätt och viss matlagning. Det kan förekomma lättare sysslor utomhus i trädgårdsmiljö, gärna tillsammans med klienter.

 

Övrigt;

 

 • OB och jour enligt avtal
 • Jour på plats nattetid
 • Företaget tillämpar friskvårdsbidrag

 

Om anställningsvillkoren;

 

Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Varierad schemalagd arbetstid. Tjänsterna är 75-100% och beräknas på

37 timmar/arbetsvecka för heltid.

 

 

Personal som efterfrågas skall ha;

 

 • 2 års adekvat utbildning, lämpligen behandlingspedagog eller liknande.
 • Erfarenhet av att i en behandlande roll hålla i enskilda samtal, grupper och eventuella nätverksmöten.
 • Förmåga att upprätta möten gällande klientens familj och sociala kontakter när så krävs
 • Erfarenhet av arbete med missbruk, viss psykiatri och trauma. Du känner väl till PTSD.
 • Önskvärd kunskap i KBT, MI och gärna ha arbetat i KBT-programmet återfallsprevention
 • Intresse för djur och natur då detta kommer att vara naturliga inslag i den dagliga vården.
 • Kännedom om socialstyrelsens nationella riktlinjer gällande metoder för målgruppen

 

Du har också;

 

 • Förmåga att samarbeta i team, med fokus på klient, samtidigt som du kan vara självgående och arbeta självständigt

enligt schema på varierande arbetstider.

 • Förmåga att vara transparent i kommunikationen med personal (teamet) gällande klientens behandling och process men med respekt för klienten och dennes belägenhet, rådande tystnadsplikt och inom ramen för god etik och moral.
 • Struktur och vana av dokumentation, så som att bl a upprätta journalanteckningar, månadsrapporter och genomförandeplaner med goda kunskaper i att kunna uttrycka dig i tal och skrift.
 • Personlig mognad och villighet att jobba med dig själv i arbetet och din personliga utveckling. Du är fri från eget missbruk sedan minst fem år tillbaka och du förekommer inte i misstanke- och belastningsregistret de senaste fem åren.
 • Utvecklat ett professionellt förhållningssätt och förståelse till målgruppen i linje med god etik och moral, metoder samt nationella riktlinjer
 • Förmåga att vara empatisk, lösningsfokuserad och stabil
 • B-körkort

 

Vi söker dig som har kompetens och känsla att arbeta efter Jordnäras värdegrund som lyder;

 

"Att vara Jordnära är att möta människor där de befinner sig, ovärderat och respektfult med enkelhet, urskiljning och medveten närvaro"

 

Vi bejakar mångfald och ser gärna sökande av olika kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

 

Välkommen med din ansökan! Bifoga ditt CV och ett personligt brev.

Skicka din ansökan via vårt kontaktformulär eller till ansokan@jordnaraomsorg.se

 

Tjänsterna tillsätts löpande.

 

 

 

 

 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Vill du jobba Jordnära i sommar och/eller som timresurs?

 

Vi söker behandlare till samtliga enheter

 

Vi vill helst att du har minst två års adekvat utbildning eller har påbörjat en utbildning.

 

I ditt arbete ingår att kunna samarbeta med kollegor men också att fatta självständiga beslut utifrån uttalade rutiner, scheman och befattningsbeskrivning.

 

Du skall tillsammans med teamet följa verksamhetsscheman med bl a morgonmöten, behandlingsgrupper, övriga aktiviteter och rutiner.

Personalen tar tillsammans ansvar för gemensamma utrymmen gällande städning, tvätt och viss matlagning. Det förekommer också lättare sysslor utomhus i trädgårdsmiljö.

 

Du skall kunna dokumentera i journalsystem och behöver ha goda kunskaper i att kunna uttrycka dig i tal och skrift.

 

Du behöver ha personlig mognad, vara fri från eget missbruk sedan minst fem år tillbaka och du förekommer inte i misstanke- och belastningsregistret de senaste fem åren.

 

Du behöver ha ett professionellt förhållningssätt och förståelse till målgruppen i linje med god etik och moral, metoder samt nationella riktlinjer.

 

Du behöver vara empatisk, lösningsfokuserad och stabil.

 

Vi söker dig som har kompetens och känsla att arbeta efter Jordnäras värdegrund som lyder;

 

"Att vara Jordnära är att möta människor där de befinner sig, ovärderat och respektfullt med enkelhet, urskiljning och medveten närvaro"

 

 

Övrigt;

 

Varierande arbetstid med jour på plats nattetid

OB och jour enligt avtal

B-körkort är ett krav

 

Skicka din ansökan med CV och personligt brev till ansokan@jordnaraomsorg.se

 

Tjänsterna tillsätts löpande.