Jordnära Växa

Jordnära Växa

"inte för jag måste, för att jag vill"

" Jag har bott på många behandlingshem, men det var först på Jordnära Växa som jag kände att jag blev sedd för den jag är"

Vardagen på Jordnära Växa

Jordnära Växa en harmonisk plats med natursköna omgivningar och trädgård att njuta eller påta i.


Dagarna har en fast struktur där värme, omtanke och inte minst glädje och humor får plats. Samtal både enskilt och i grupp, träning, avslappning och reflektion.


Besöksadress:  Boda 1, 614 96 Östra Ryd

Telefon:  010 - 510 91 70

Postadress:  VillaVita, Storgatan 6 553 21 Jönköping

                   

Jordnäramodellen

Grön miljöterapi/Miljöterapi

Med naturen inpå knuten så tar vi vara på den, för så väl stressreducering som sysselsättning. 

12-stegsinspirererat, KBT och andra funktionella metoder...

Vilken metod som passar just dig, kommer vi fram till i samförstånd. För oss innebär evidens att klient, personal och metod tillsammans vet vad som fungerar bäst.


Jordnäramodellen

Respektfullt och ovärderat men framförallt lösningsfokuserat är vårt motto!

Resurser

Utredningsteam

Det mobila utredningsteamet utgörs av leg. psykolog, leg.psykiater


Psykolog

Verksamheten har tillgång till leg. psykolog som resurs för så väl enskilda samtal som konsultation och handledning


Leg.psykoterapeut/ KBT-terapeut

Finns som resurs i behandlingen


Leg. sjuksköterska

Sjuksköterskan delar medicin, utbildar och delegerar till personal. Sjuksköterskan är medicinskt ansvarig och kvalitetssäkrar också hjärt-lungräddningsutbildningar hos Jordnära


FAQ

"Får jag ha min mobiltelefon?"

- Ja, du får ha din mobiltelefon med dig, men den får

  inte störa under behandlingen


"Får jag ta emot besök?"

- Ja, dina närmaste anhöriga är välkomna

Placeringsansvarig

Anna-Karin Bergström.

Tel: 070-2209404

E-post: anna-karin.bergstrom@villavita.se

En plats att växa på


"Vi tror på dig och din förmåga att hitta det liv du vill ha. Du är huvudpersonen i ditt eget liv och vi är uthålliga på din resa till ett drogfritt liv!"

Ta kontakt med oss

Om du vill veta mer, beskriv kort i meddelanderutan så tar vi kontakt med dig så snart vi kan!