Jordnäramodellen

Jordnäramodellen


"Låt därför livet bära med sig vad det vill, och låt mig var stark nog att ta emot vad det bjuder" Astrid Lindgren

Jordnäramodellen

Vi är lösningsfokuserade, respektfulla och enkla i vårt bemötande


Vi är urskiljande, kognitivt grundande och salutogena


Vi värdesätter utbildning och sysselsättning


Vi är aktiva och uppmuntrar hälsa och fritid


Vi är kunniga om droger och har leg. sjuksköterska knuten till verksamheten


Personalen är engagerad, har regelbunden handledning och är väl förtrogna med barnperspektivet och barnkonventionen


Vi intresserar oss för den enskilde individen och dess livsomständigheter på ett medvetet, närvarande sätt


Vi har tydlig struktur och dygnsrytm


Vi stödjer kontakt med familj och andra sociala sammanhang


Vi strävar efter att tillsammans med våra klienter, deras nätverk och samhälleliga kontakter skapa gemensamma och nåbara mål


Vi håller god kontakt med uppdragsgivare och lämnar professionell rapportering regelbundet


Vi fokuserar på det jordnära i livet

 

Enkelhet - Urskiljning - Medveten närvaro

“Vi på vuxenstöd i Lund har haft en längre placering vid Jordnära. Jordnära har kunnat erbjuda klienten en trygg miljö där hon har fått möjlighet att arbeta med sina problem. Klienten har byggt upp sin självkänsla och är stabil i sin drogfrihet.

Jordnära har lagt upp en bra utslussplan utifrån klientens behov och mål. Under placeringen har Jordnära varit flexibla och hittat lösningar på de svårigheter som har dykt upp”


Vuxenstöd, Lund

Ta kontakt med oss

Om du vill veta mer, beskriv kort i meddelanderutan så tar vi kontakt med dig så snart vi kan!