Anhöriga

Jordnära bedriver hem för vård och boende, boendestöd i hemmet och utredningar för både unga och vuxna med olika psykosociala problem, missbruk och/eller viss neuropsykiatri.


Anhöriga får stöd av Jordnära


Vi erbjuder dig som har en anhörig placerad hos oss och som har erfarenhet av missbruk att träffas på anhörigdagar tillsammans med andra anhöriga.


Till dig som anhörig

Missbruk av droger och alkohol liksom andra former av beroenden får ofta smärtsamma konsekvenser för anhöriga och närstående. En beroende-/missbrukspersonlighet medför ofta själviskt manipulerande av sin närmaste omgivning och krav på total uppmärksamhet. Ofta hänger också missbruket ihop med kriminalitet. Att ha problem i familjen upplevs också av många som mycket skamfyllt.   

Tillsammans med andra närstående i samma situation erbjuder Jordnära en möjlighet till att reflektera, få svar på frågor och en möjlighet till vägledning och stöd av våra professionella behandlare.


En familjesjukdom

I familjer med beroendeproblematik är det mycket ovanligt att problemen utgår enbart från den alkohol- och narkotikaberoende. Det påverkar hela familjesystemet och man får olika roller där konsekvenserna ofta blir att allt kretsar kring den beroende.

 

Medberoende, vad är det?

Vi diskuterar begreppet medberoende, när man hjälper den beroende på fel sätt. Du vill väl men effekten blir den motsatta. Varför? Jo, medberoende städar ofta undan de smärtsamma konsekvenser som med kraft skulle kunna motivera den missbrukande att förändra sitt liv. På så sätt möjliggör och stödjer medberoende ofta missbruket i sin missriktade välvilja.


Tillfrisknande

Vi påstår att medberoende går att tillfriskna ifrån. Det innebär inte att vi slutar bry oss om och känna kärlek till våra närmaste. Det betyder istället att vi kärleksfullt tar oss själva på allvar och slutar leva genom andra. På så sätt lär vi oss också att ställa sunda krav på dem i stället för att möjliggöra deras aktiva missbruk.