Arbetsgivare

Jordnära bedriver hem för vård och boende, boendestöd i hemmet och utredningar för både unga och vuxna med olika psykosociala problem, missbruk och/eller viss neuropsykiatri.

Stöd till arbetsgivare


Vi kan stötta upp företag och organisationer genom att erbjuda kurser i ledarutveckling, coachning, organisationsutveckling, personlig utveckling, rekrytering och stöd kring missbruk-och beroendefrågor.


För mer info kontakta oss gärna på marianne@jordnaraomsorg.se

.