Om oss

LedningTransparensredovisning


Vision/målsättningar

Vår vision är att vara inspiratörer och vägledare för värdigt humant behandlingsarbete. Vi vill förknippas med att vara innovativa, kreativa, lösningsfokuserade och kompetenta. Vi vill vara en självklar samarbetspartner.


Med hjälp av samlade erfarenheter och funktionella nätverk inom olika branscher erbjuder vi goda förutsättningar för ett effektivt behandlingsarbete, meningsfull sysselsättning, utbildning och trygg omvårdnad. Vi vill underlätta arbetet för socialsekreterarna! 

Värderingar


  • Enkelhet
  • Urskiljning
  • Medveten närvaro

Vårdföretagarna har särskilda medlemskrav på transparens och öppenhet. Kraven gäller bland annat redovisning inom kvalitet, personal, ekonomi, ägare och styrelse. Jordnära vill bidra till ökat förtroende för branschen och mer lättillgänglig information.


Om Omsorgsbolagen Jordnära


Omsorgsbolagen Jordnära AB

Konsulttjänster


Ekonomi

Jordnära Omsorg AB

Heldygnsvård/HVB Barn och unga


Ekonomi

Jordnära Växa AB

Heldygnsvård/HVB Vuxna


Ekonomi


Copyright © Alla rättigheter förbehållna