Om oss

LedningTransparensredovisning

Om oss


Jordnära har sedan 2005 verkat för respektfulla möten på ett enkelt och naturligt vis. Behandlaren  och den hjälpsökande skapar tillsammans det som blir värdefullt och fungerande.

Vision/målsättningar

Vår vision är att vara inspiratörer och vägledare för värdigt humant behandlingsarbete. Vi vill förknippas med att vara innovativa, kreativa, lösningsfokuserade och kompetenta. Vi vill vara en självklar samarbetspartner.


Med hjälp av samlade erfarenheter och funktionella nätverk inom olika branscher erbjuder vi goda förutsättningar för ett effektivt behandlingsarbete, meningsfull sysselsättning, utbildning och trygg omvårdnad. Vi vill underlätta arbetet för socialsekreterarna! 

Värderingar


  • Enkelhet
  • Urskiljning
  • Medveten närvaro

Vårdföretagarna har särskilda medlemskrav på transparens och öppenhet. Kraven gäller bland annat redovisning inom kvalitet, personal, ekonomi, ägare och styrelse. Jordnära vill bidra till ökat förtroende för branschen och mer lättillgänglig information.


Niclas Andersson

VD och koncernchef

Född 1972

Verksam hos Jordnära sedan 2014


Oskar Ericson

Platschef Jordnära Växa AB

Född 1990

Verksam hos Jordnära sedan 2015

Kvalitetsredovisning

Maria Ericson Andersson

Föreståndare, Ägare, vVD Jordnära Växa AB

Född 1964

Verksam hos Jordnära sedan 2005Kjell Andersson

Ägare,vVD Jordnära Omsorg AB 

Född 1950

Verksam hos Jordnära sedan 2005


Om Omsorgsbolagen Jordnära


Omsorgsbolagen Jordnära AB

Konsulttjänster


Ekonomi

Jordnära Omsorg AB

Heldygnsvård/HVB Barn och unga


Ekonomi

Jordnära Växa AB

Heldygnsvård/HVB Vuxna


Ekonomi


1. Ägare och styrelse


Jordnära är en liten koncern med tre bolag, Jordnära Omsorg som är verksamt för barn och unga, Jordnära Växa som riktar sig mot vuxna och Omsorgsbolagen Jordnära erbjuder konsulttjänster.


Bolagen ägs av Terreni Holding AB som i sin tur ägs av Maria Ericson Andersson och Kjell Andersson som leds av en styrelse bestående av

Kjell Andersson

Maria Ericson Andersson

Niclas Andersson

Peter Sahlin (Ordförande)

Maria Engström Eriksson2. Kvalitetsredovisning


Jordnäras bolag följer socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2011:9 för kvalitetsledning. I vardagen innebär det efterföljande av årshjul, rutiner och checklistor.

Vårt fokus är klientens vård och behov!3. Medarbetare


Jordnära har 35 anställda och 3 chefer


Hos oss mäter vi frisktal, under maj månad 2020 var vårt frisktal 92,2 %


4. Aktuellt


Under verksamhetsåret 2020/2021 genomför Jordnära internutbildning av samtlig fast anställd personal


Copyright © Alla rättigheter förbehållna

Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera